TRİKLOROETİLEN

Açıklama

Formül: C2HCl3
Yoğunluk: 1,46 g/cm³
Kaynama noktası: 87,2 °C
Molar kütle: 131,4 g/mol
IUPAC numarası: Trichloroethene
İçinde çözündüğü madde: Su
Whatsapp