Açıklama

YALNIZ ENDÜSTRİYEL VE PROFESYONEL KULLANIM İÇİNDİR. 

FormülNaCN

Molar kütle49,0072 g/mol
Yoğunluk1,6 g/cm³
Erime noktası563,7 °C
Kaynama noktası1.496 °C
Whatsapp