Açıklama

Formül: NaOH
Molar kütle: 39,997 g/mol
Yoğunluk: 2,13 g/cm³
Erime noktası: 318 °C
IUPAC numarası: Sodium oxidanide, Sodium hydroxide
İçinde çözündüğü madde: Su, Etanol, Metanol
Whatsapp