SODYUM HİDROKSİT-BONCUK

Kategoriler:

Açıklama

FormülNaOH
Molar kütle: 39,997 g/mol
Yoğunluk: 2,13 g/cm³
Erime noktası: 318 °C
IUPAC numarası: Sodium oxidanide, Sodium hydroxide
İçinde çözündüğü madde: SuEtanolMetanol
Whatsapp