METANOL-METİL ALKOL

Açıklama

Formül: CH3OH
Kaynama noktası: 64,7 °C
Yoğunluk: 792 kg/m³
Molar kütle: 32,04 g/mol
Erime noktası: -97,6 °C
Buhar basıncı: 13,02 kPa
SAFLIK: %96
Whatsapp