METANOL-METİL ALKOL

Açıklama

FormülCH3OH
Kaynama noktası64,7 °C
Yoğunluk792 kg/m³
Molar kütle32,04 g/mol
Erime noktası-97,6 °C
Buhar basıncı13,02 kPa
SAFLIK: %96
Whatsapp