İZOPROPİL ALKOL

Açıklama

Formül: C3H8O
Yoğunluk: 786 kg/m³
Kaynama noktası: 82,6 °C
Molar kütle: 60,1 g/mol
Erime noktası: -89 °C
IUPAC numarası: isopropyl alcohol
Whatsapp