HİDROJEN PEROKSİT

Açıklama

Formül: H2O2
Yoğunluk: 1,45 g/cm³
Molar kütle: 34,0147 g/mol
IUPAC numarası: hydrogen peroxide
Erime noktası: -0,43 °C
Kaynama noktası: 150,2 °C
Whatsapp