HİDROFLORİK ASİT

Kategoriler:

Açıklama

FormülHF
Erime noktası-83,55 °C
Kaynama noktası19,5 °C
Yoğunluk1,15 g/cm³
Molar kütle20,0063 g/mol
Whatsapp