HİDROFLORİK ASİT

Kategoriler:

Açıklama

Formül: HF
Erime noktası: -83,55 °C
Kaynama noktası: 19,5 °C
Yoğunluk: 1,15 g/cm³
Molar kütle: 20,0063 g/mol
Whatsapp