FORMALDEHİT

Açıklama

Formül: CH2O
IUPAC numarası: Methanal
Yoğunluk: 815 kg/m³
Kaynama noktası: -19 °C
Molar kütle: 30,031 g/mol
Erime noktası: -92 °C
Whatsapp