E.D.T.A

Kategoriler:

Açıklama

Formül: C10H16N2O8
Molar kütle: 292,24 g/mol
Erime noktası: 237 °C
IUPAC numarası: 2,2′,2”,2”’-(Ethane-1,2-diyldinitrilo)tetraacetic acid
Yoğunluk: 860 kg/m³
İçinde çözündüğü madde: Su
Whatsapp