Açıklama

  • Molar kütle: 381,37 g/mo
  • Yoğunluk: 1,73 g/cm³
  • Görünüm : Beyaz katı
  • Moleküler formülü : Na2B4O7.10H2O
  • Erime noktası : 743 0 C
  • Kaynama noktası : 1575 0 C
  • Diğer isimleri : Sodyum tetraborat dekahidrat
Whatsapp