BORİK ASİT

Açıklama

Formül: H3BO3

Molar kütle: 61,83 g/mol
Yoğunluk: 1,44 g/cm³
Erime noktası: 170,9 °C
İçinde çözündüğü madde: Su
IUPAC numarası: Trihydrooxidoboron, Boric acid
Whatsapp