Açıklama

Formül: C3H6O
Kaynama noktası: 56 °C
Yoğunluk: 784 kg/m³
Erime noktası: -95 °C
Molar kütle: 58,08 g/mol
Sınıflandırma: Keton
Whatsapp