Açıklama

FormülNH3
Molar kütle17,031 g/mol
Kaynama noktası-33,34 °C
Yoğunluk0,73 kg/m³
Erime noktası-77,73 °C
Whatsapp